Tekeningschaal

Wanneer u een bouwtekening van Construveer bouwconstructies ontvangt met de extensie “.pdf”, dient u enkele zaken in acht te nemen wanneer u deze op de juiste schaal wilt afdrukken:

 

1. Paginaformaat

Het paginaformaat vindt u op de volgende plaatsen in de tekening. Er wordt onderscheid gemaakt in formaten tot en met A3 en formaten groter dan A3. Op formaten tot en met A3 wordt alleen op het voorblad een volledige onderhoek afgebeeld. De vervolgpagina’s hebben een verkorte onderhoek. Bij formaten groter van A3 wordt op elke tekening een volledige onderhoek afgebeeld.

 

Wanneer een volledige onderhoek afgebeeld is vindt u het formaat in deze onderhoek. (zie afb. 1)

 

Formaat op basisblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een verkorte onderhoek afgebeeld is vindt u het formaat in de linker onderhoek van de pagina. (zie afb. 2)

Formaat op vervolgpagina's

 

2. Schaalinstellingen van de afdruksoftware (in dit geval Foxit Reader)

Klik in het programma op: File   →   Print, óf op het printerpictogram linksbovenin de werkbalk.

 

Selecteer een printer die het tekeningformaat ondersteund. (zie afb. 3)

Selecteer printer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer of “Scaling Type:” (schaal type) op None (geen) staat. (zie afb. 4)

 

Verschaling instellen op geen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet beide vinkjes voor “Auto Rotate” en “Auto Center” aan. (zie afb. 5)

 

Rotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik nu op OK. De tekeningen worden nu afgedrukt op de geselecteerde printer / plotter.

 

Wanneer de tekeningen ondanks bovenstaande maatregelen toch niet in de juiste schaal afgedrukt worden, dient de afdrukschaal van de printer zelf gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met uw systeembeheerder c.q. de leverancier van uw printer. Construveer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het uitvoeren van de, hier beschreven, aanwijzingen.